Disclaimer/Impressum www.bijkerk.de


Deze website wordt gehouden door: FFP (Freddie’s Foto Produkties)
Het auteursrecht voor zowel de foto’s als de teksten ligt bij Freddie Bijkerk.
Das Urheberrecht für die Fotos und die Tekste liegt bei Freddie Bijkerk.


FFP: Freddie Bijkerk
Reiferbahn 1
D - 18439 Stralsund
Telefoon: + 49 (0)3831 - 285 444
Mobile: + (0)160 – 50 21 944
E-Mail:
info@bijkerk.de


Haftung für Links “Hamburger Urteil”:

Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dieses kann, so dass Landgericht, nur dadurch verhindert werden, in dem man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Auf Grund dieses Urteils, distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von den Inhalten aller gelinkten Seiten auf unseren Webseiten.

Verantwoordelijkheid voor Links „Hamburger oordeel“

Met het uitbrengen van het oordeel op 12 mei 1998 heeft het Landgericht Hamburg beslist, dat men door het aangeven van een Link die inhoud van deze aan te klikken website in de verantwoordelijkheid van de eigen website meedraagt. Dat kan, volgens het Landgericht, alleen daardoor verhinderd worden, als men zich uitdrukkelijk van deze inhoud(-en) distantieert. Op grond van dit oordeel distantieer ik mij hiermee uitdrukkelijk van de inhoud (-en) van alle gelinkte websites, die ik op mijn eigen website heb aangegeven.